Economic arguments for regional airport capacity (in Dutch)

14.02.2013

Het Alders-akkoord gaat uit van een belangrijke rol voor de regionale luchthavencapaciteit in het accommoderen van het toekomstige vraag naar en aanbod van luchtvervoer in Nederland. Omstreeks 2020 zullen van de voorziene 580.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol de regionale luchthavens er 70.000 moeten accommoderen, waarbij met name Eindhoven en Lelystad een belangrijke rol spelen. In dit systeem speelt Rotterdam vooralsnog een rol als gespecialiseerde zakenluchthaven. Elders in Nederland zoeken regionale luchthavens naar een rendabele exploitatie.

Op Europees schaalniveau is de rol van regionale luchthavens in de afgelopen twee decennia sterk toegenomen. Verschillende onderzoeken bevestigen de toenemende rol van kleinere luchthavens in het intra-Europese luchtvervoer. In de jaren negentig waren het de regionale luchtvaartmaatschappijen die de vrijheden van liberalisering benutten om interregionale routes te starten, terwijl netwerkmaatschappijen hun feedernetwerk op regionale luchthavens sterk intensiveerden. Vanaf eind jaren negentig zijn het vooral de point-to-point carriers geweest die onderbenutte regionale en voormalige militaire luchthavens op de kaart hebben gezet.

Dit neemt niet weg dat het merendeel van de Europese regionale luchthavens minder dan 1,5-2 miljoen passagiers per jaar verwerkt, een aantal dat als vuistregel geldt voor een rendabele exploitatie. Ook enkele Nederlandse luchthavens opereren onder deze grens.

Een belangrijk vraagstuk betreft dan ook de economische betekenis van de Nederlandse regionale velden nu en in de toekomst, de rol die voor de overheid is weggelegd bij het ontwikkelen en in standhouden van regionale luchthavens en het effect van regionale luchthavens op de verkeersontwikkeling op Schiphol. Het Airneth seminar 'Economische argumenten voor regionale luchthavencapaciteit' gaat in op deze onderwerpen. Het seminar is bedoeld voor beleidsmakers op het gebied van luchtvaart, onderzoekers, vertegenwoordigers en andere professionals uit de luchtvaartindustrie.

Sprekers

  • Joost Meijs, Eindhoven Airport
  • Léon Verhallen, Brussels Airport
  • Joost Poort, UvA
  • Jan Tindemans, NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
  • Jan Veldhuis, SEO Economisch Onderzoek
  • Hugo Gordijn, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid


Voorzitter is Joop Krul van SEO Economisch Onderzoek. Jop Fackeldey, wethouder bij de gemeente Lelystad, zal plaatsnemen in het panel, evenals de andere sprekers.


Datum
14 februari, 14:00-17:00 uur

Locatie
Zaal D04.31/32, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (voormalig VROM-gebouw)

Registratie
Registratie is mogelijk via info@airneth.nl onder vermelding van uw naam en beroep. Deelname is gratis.

Voertaal
Nederlands


Category: past activities