The social value of shorter and more reliable travel times

25.09.2013

In mei publiceerde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het rapport ‘De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden’. Het rapport bevat nieuwe kengetallen voor de waardering van reistijd en de betrouwbaarheid van die reistijd. Voor het eerst zijn hierover nu ook kengetallen beschikbaar op basis van praktijkonderzoek voor het passagiersvervoer door de lucht. 

Betrouwbaarheid gaat over de mate waarin de reistijd zeker is. Bij het personenvervoer leiden onverwachte vertragingen tot kosten door extra wachttijd, stress bij de reizigers, gemiste aansluitingen, gemiste afspraken en negatieve gevolgen voor de efficiëntie in bedrijven. Bij het goederenvervoer zijn voorspelbare reistijden een belangrijke voorwaarde om logistieke processen efficiënt te kunnen organiseren.

De kengetallen worden o.a. gebruikt in maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten. Kosten-batenanalyses spelen een rol bij investeringsbeslissingen over bijvoorbeeld uitbreidingen van wegen, spoorwegen of een luchthaven, de aanleg van bruggen of vergroting van sluizen. Kortere of meer betrouwbare reistijden zijn belangrijke maatschappelijke baten.

Op woensdag 25 september organiseert Airneth een seminar over de waardering van reistijd en betrouwbaarheid. Tijdens dit seminar presenteert Pim Warffemius van het KiM de nieuwe kengetallen. Paul Koster gaat in op de reistijdwaarderingen zoals die gelden voor het voortransport naar de luchthaven. Jan Veldhuis schetst de implicaties van de nieuwe waarderingen voor bestaande luchtvaartmodellen en voor de selectiviteitsdiscussie rondom Schiphol. Het seminar wordt afgesloten met een discussie, die wordt geleid door dagvoorzitter prof. Jaap de Wit.

Datum
Woensdag 25 september, 13:30 uur - 17:00 uur

Locatie
Planbureau voor de Leefomgeving
Zaal O 00.02, Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag


Category: past activities