Leven van de lucht?

19.06.2007

In Nederland bestaan verschillende visies op de bepaling van de werkgelegenheidseffecten van luchthavens alsmede op de wijze waarop deze effecten moeten worden meegenomen in de bredere kosten-baten analyses.
 
Dit seminar heeft daarom als doel: 

  • de verschillende benaderingen voor de bepaling van werkgelegenheidseffecten van luchthavens op een rij te zetten;
  • de voor- en nadelen van de verschillende benaderingen te bespreken;
  • nieuwe wegen voor verbetering van de bepaling werkgelegenheidseffecten van luchthavens te identificeren.


Het seminar start met enkele prikkelende presentaties die de verschillende perspectieven op de bepaling van werkgelegenheidseffecten van luchthavens inleiden. Vervolgens vindt een paneldiscussie plaats tussen de sprekers en de deelnemers van het seminar. Het seminar wordt gevolgd door een borrel.
 
De sprekers tijdens dit seminar zijn: 

  • Jos Mevissen (Regioplan): Startbanen en banen
  • Jan Oosterhaven (Rijksuniversiteit Groningen): Over dubbeltellingen en het verschil tussen marginaal en gemiddeld
  • Paul Bleumink (Buck Consultants International): 'Economische effecten uit de oude doos', Do's en don'ts bij economische effectmeting van luchthavens
  • Paul Besseling (Centraal Planbureau): Economische effecten van Schiphol: leren van het buitenland
  • Willem Kleyn (Provincie Noord-Holland): 'Meten en rekenen=weten', maar is dat genoeg?


De voorzitter tijdens het seminar is Joost Poort (SEO Economisch Onderzoek). 

Doelgroep 
Het seminar is bedoeld voor beleidsmakers (nationaal, regionaal, lokaal), onderzoekers, vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en overige deskundigen op het gebied van uitstralingseffecten van (luchthaven)infrastructuur.
 


Category: past activities