Toepassing van de OEI-leidraad in de luchtvaart

13.11.2008

Op 13 november zal Carl Koopmans, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, een Airneth lunchseminar verzorgen getiteld ‘Toepassing van de OEI-leidraad in de luchtvaart’. De OEI-leidraad is de nationale leidraad voor de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Koopmans zal op heldere wijze de basisprincipes achter de MKBA uiteen zetten. Hij zal tevens ingaan op de problemen van traditionele benaderingen voor het in kaart brengen van de economische betekenis van de luchtvaartsector (macro-economische modellen, voorwaartse en achterwaartse effecten). Tot slot behandelt hij een aantal specifieke vraagstukken bij het toepassen van de OEI-leidraad in de luchtvaart. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de wijze waarop grensoverschrijdende externe effecten moeten worden meegeteld of de betekenis van buitenlandse reizigers in een nationale kosten baten analyse. 

Jan Veldhuis (SEO Economisch Onderzoek) zal als referent optreden en de discussie na afloop van de presentatie inleiden.

Datum, tijd en locatie
Datum en tijd: donderdag 13 november 2008, 12-14u
Locatie: Zaal F00.06-F00.08, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg, Den Haag
Deelname: alleen voor beleidsmakers of op basis van persoonlijke uitnodiging.
Aanmelden kan via info@airneth.com

De Argumentenkaart Schiphol van Airneth en het seminar 'Leven van de lucht?' van juni 2007 hebben een link met de OEI-leidraad.


Category: past activities