Lunch seminar 'Single European Sky'

13.02.2008

Proefschrift Niels van Antwerpen
Op dit seminar zal de in november 2007 gepromoveerde dr Niels van Antwerpen de uitkomsten van zijn dissertatie 'Cross-border provision of air navigation services with specific reference to Europe: safeguarding transparent lines of responsibility and liability' bespreken. Daarnaast zal een referent vanuit het Ministerie van Verkeer & Waterstaat optreden.

Samenvatting proefschrift
Ondanks de invoering van nieuwe methodes en technieken zijn de luchtverkeersdienstverleners in de Europese Unie niet opgewassen tegen de voortdurende groei van het luchtverkeer. Er zijn situaties dat er meer vraag is naar luchtverkeersdienstverlening dan dat er capaciteit beschikbaar is. Om overbelasting van het systeem tegen te gaan worden luchtvaartuigen, omwille van de veiligheid, langer aan de grond gehouden of worden vluchten omgeleid.

De Europese Unie (EU) en EUROCONTROL streven naar een nieuwe indeling van het Europese luchtruim hetgeen luchtverkeersdienstverleners in staat moet stellen om efficiënter te kunnen opereren. Door herindeling van het luchtruim kunnen er efficiëntere vluchtschema’s worden opgesteld waardoor de gemiddelde vluchtduur wordt verlaagd, minder brandstof wordt verbruikt en minder CO2 wordt geproduceerd. Bovendien zou herziening van het luchtruimstructuur moeten resulteren in een vermindering van operationele kosten, verhoging van de veiligheid en minder vertragingen in de lucht. Dit zou dus ook minder ongerief bij passagiers en luchtvaartmaatschappijen moeten opleveren. Het programma van de Europese Commissie is ook wel bekend onder de naam: Single European Sky.

In zijn promotieonderzoek heeft Niels van Antwerpen de juridische achtergrond van grensoverschrijdende luchtverkeersdienstverlening bestudeerd, mede naar aanleiding van de tragische botsing tussen twee vliegtuigen nabij Überlingen (Duitsland) op zo’n 11 kilometer hoogte in Juli 2002. Er was toen sprake van grensoverschrijdende luchtverkeersdienstverlening door een Zwitserse dienstverlener in het Duitse luchtruim. De Duitse rechtbank verklaarde de schadeclaim gegrond van één van de luchtvaartmaatschappijen en oordeelde dat Duitsland moest opdraaien voor de schade.

Het ongeval toont aan dat het noodzakelijk is om te komen tot transparante lijnen van staatsaansprakelijkheid. Is het mogelijk om vanuit het oogpunt van internationaal publiekrecht, en ter bevordering van grensoverschrijdende luchtverkeersdienstverlening, staatsaansprakelijkheid neer te leggen bij de toezichthouder op de luchtverkeersdienstverlener in plaats van de staat in wiens luchtruim de dienstverlening wordt aangeboden? Vanuit privaatrechtelijk oogpunt wordt op basis van rechtsvergelijkend onderzoek gekeken naar de mogelijkheid van een geharmoniseerd aansprakelijkheidsregime voor derde partijen op de grond. Tevens wordt gekeken of een contractueel aansprakelijkheidsregime kan worden vastgelegd tussen luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeers-dienstverleners.

Zoals ook blijkt uit het Rapport van de High Level Group (juli 2007) is de discussie over het implementeren van de Single European Sky in volle gang. Het promotieonderzoek behandelt daarom een uiterst actueel thema en dilemma.

Begin 2008 zal een handelseditie verschijnen in de reeks Aviation Law and Policy Series van uitgeverij Kluwer Law International te Alphen a/d Rijn onder ISBN 13-9789041126887.

Over Niels van Antwerpen:
Niels van Antwerpen (1975) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn afstuderen heeft hij een postdoctorale studie gedaan in Internationaal Lucht- en Ruimterecht aan het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van de Universiteit Leiden. In Maart 2003 is hij zijn onderzoek gestart naar de juridische consequenties en oplossingen voor grensoverschrijdende luchtverkeersdienstverlening in Europa waarop hij in November 2007 is gepromoveerd. Niels is sinds juni 2001 werkzaam als bedrijfsjurist bij KLM met als voornaamste aandachtsgebieden vliegtuigfinancieringen, passagiersrechten en aansprakelijkheid, overeenkomsten en luchtvaartbeleid.

Over referent Theo Zandstra
Theo Zandstra is hoofd van de Afdeling Luchtverkeer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De afdeling Luchtverkeer is beleidsmatig betrokken bij het internationale Single European Sky beleid en de opzet van een Functioneel Luchtruimblok met de buurlanden, bij de aansturing van de in Nederland werkende organisaties voor luchtverkeersleiding en voor het beleid voor het Nederlandse luchtruim. Hij is sinds 1999 werkzaam op het beleidsterrein Luchtvaart: eerst als projectleider bij de Programmadirectie ONL, die de Schipholwet heeft opgesteld en sinds 2003 als hoofd van de afdeling Luchtverkeer. Voordien heeft hij gewerkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, bij Rijkswaterstaat en bij het Directoraat-Generaal Personenverkeer op beleidsterreinen als water, milieu en verkeersbeleid.

Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen met een afstudeerpakket bestaande uit landinrichting/cultuurtechniek, internationale betrekkingen, communicatie en bestuurskunde.

Locatie en inschrijving
Locatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg, Den Haag

Deelname: alleen voor beleidsmakers of op basis van persoonlijke uitnodiging.

Aanmelden via info@airneth.com


Category: past activities