ETS and/or ticket tax

30.09.2008

De heer Cerfontaine (Directeur Schiphol Group) stuurde in augustus een brief aan Minister-President Balkenende, waarin hij pleit voor een afschaffing van de ticket-tax, wanneer in 2012 het Emission Trading System in Europa zal worden ingevoerd. Naar aanleiding van deze brief organiseert Airneth een seminar op DINSDAG 30 SEPTEMBER a.s. in Madurodam (Den Haag). 
 
Vragen die beantwoord zullen worden zijn:

 • Zijn er goede redenen om ticket-tax in 2012 te vervangen voor ETS of kunnen beide systemen naast elkaar blijven bestaan?
 • Wat zijn de milieu-effecten van beide systemen?
 • Zijn er door de ticket-tax en het ETS concurrentieverstorende effecten tussen de EU en non-EU carriers?
 • Waar overlappen de systemen elkaar?
 • Wat zijn de effecten op de ticketprijs? 


Jasper Faber (CE Delft) en Paul Koutstaal (Centraal Planbureau) zullen middels een presentatie hun visie op het bovenstaande geven. Daarna zal Hans Pulles van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGLM) als referent de discussie starten.

De volgende organisaties hebben reeds aangegeven aanwezig te zullen zijn op het seminar: 

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Schiphol Group
 • KLM
 • Transavia
 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
 • Eindhoven Airport
 • Dutch Aviation Group
 • PNL
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Martinair

Category: past activities