Clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol

21.11.2007

Veel bedrijven rond Schiphol doen niets met luchthaven
Zo'n 40% van de bedrijvigheid van distributiecentra rondom Schiphol blijkt niets met de luchthaven te maken te hebben. De overheid gebruikt dit echter wel als selectiecriterium in het vestigingsbeleid voor bedrijventerrein rond Schiphol. Dit blijkt uit het promotieonderzoek over het clusteren van distributiecentra rond luchthaven Schiphol van Pim Warffemius. Hij stelt dat eenderde van de bedrijven in een lock-in situatie zit: ze willen eigenlijk wel verhuizen, maar komen niet meer weg.

Aanname
De traditionele aanname is dat distributiebedrijven worden aangetrokken door de unique selling points van de luchthaven: het aantal (internationale) vliegbestemmingen, vliegfrequenties en overige typische luchthavenkwaliteiten. Uit het promotieonderzoek van Warffemius blijkt echter dat 40% van de distributiecentra rondom Schiphol niet-luchthavengerelateerd is. Niet de typische luchthavenkwaliteiten, maar de aanwezigheid van een bedrijvencluster levert in de praktijk doorslaggevende voordelen voor bedrijven op. Is er eenmaal sprake van deze zogenaamde agglomeratievoordelen dan kan er een zelfversterkend groeiproces ontstaan. Dit maakt het echter bijzonder moeilijk om de effecten van voorgesteld locatiebeleid te voorspellen.

Lock-in
Uit het onderzoek blijkt verder dat 30% van de distributiecentra rondom Schiphol in een zogenaamde lock-in situatie terechtgekomen is met betrekking tot de bedrijfslocatie. Onder meer door toenemende verstoppingen op de weg en in de lucht en door hoge huurprijzen willen deze bedrijven eigenlijk verhuizen, maar ze doen dit niet makkelijk vanwege gedane investeringen. Van dynamiek is dan niet langer sprake.

Warffemius spreekt van quasi-onomkeerbare effecten: als de congestie in de lucht rond Schiphol toeneemt, gaan distributiecentra gemakkelijk over tot vervoer van luchtvracht over de weg. Toenemende congestie op de weg leidt echter nauwelijks tot meer gebruik van het vliegtuig. Doordat niet de typische luchthavenkwaliteiten maar agglomeratievoordelen van de grotere Schipholregio de belangrijkste vestigingsfactoren zijn, kunnen bedrijventerreinen voor alle typen distributiecentra ook heel goed elders in de regio worden ontwikkeld. Hierin ligt volgens Warffemius een deel van de oplossing.

Over spreker dr. Pim M.J. Warffemius:
Pim Warffemius (1965) studeerde Logistiek Management aan de HTS Dordrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen, heeft hij gewerkt als consultant en als docent aan de TH-Rijswijk en de Erasmus Universiteit. In 1998 heeft hij daar onderzoek gedaan naar de sturende krachten en mechanismen achter het clusteren van Europese distributiecentra rondom de luchthaven Schiphol waarop hij in september 2007 is gepromoveerd. Sinds 2003 is hij werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebied van vervoerseconomie. Eerst als senior adviseur bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en sinds 1 september 2006 als onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Datum, tijd en locatie
Datum en tijd: 21 November 2007, 12-14u

Locatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg, Den Haag

Deelname: alleen voor beleidsmakers of op basis van persoonlijke uitnodiging.

Aanmelden via info(at)airneth.nl


Category: past activities